500 נויץסלאנמך חמכמעמל - Centralboden, Berlin 15/12/1937 (emission 10)
500 נויץסלאנמך חמכמעמל - Centralboden, Berlin 15/12/1937 (emission 10)