5 пиастр - Египет (# 185)
5 пиастр - Египет (# 185)