50 песо 1985 - Колумбия (# 425.a)
50 песо 1985 - Колумбия (# 425.a)