US Quarter 2009 P - Samoa
US Quarter 2009 P - Samoa