1 המככאנ 2007 - טלבאבגו (# 65), Unc
1 המככאנ 2007 - טלבאבגו (# 65)