1 המככאנ 2000 P - Sacagawea / (XF)
1 המככאנ 2000 P - Sacagawea /  (XF)